• may tron be tong jzm750 hinh 1

Máy trộn bê tông JZM750

0
Mã sản phẩm: JZM750
  • Hà Nội - 0906 066 638

    0906 066 6380906 066 638Khôi Nguyên

    0902 226 3580902 226 358Thùy Chi

  • TP.HCM - 0967 458 568

    09674585680967458568Quang Được

    0939 219 3680939 219 368Nguyên Khôi

 JZM350 JZM350DH JZM350DR JZM500/500DH JZM750
Công suất 560L 560L 560L 800L 1200L
Phiên bản phần cứng 13 m3 / h 10-14 mét khối / giờ 10-14 mét khối / giờ 18-20 mét khối / gi


JZM350 JZM350DH JZM350DR JZM500/500DH JZM750
Công suất 560L 560L 560L 800L 1200L
Phiên bản phần cứng 13 m3 / h 10-14 mét khối / giờ 10-14 mét khối / giờ 18-20 mét khối / giờ
JZM350 JZM350DH JZM350DR JZM500/500DH JZM750
Công suất 560L 560L 560L 800L 1200L
Phiên bản phần cứng 13 m3 / h 10-14 mét khối / giờ 10-14 mét khối / giờ 18-20 mét khối / giờ

Sản phẩm liên quan


0967 458 568